Біла книга,ч.3, 2008 рік, СБУ

 

Біла книга,ч.3, 2008 рік, СБУ
 

РОЗДІЛ III ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ЗМІ ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

Біла книга 2008. Служба безпеки України 44 Діяльність спецслужб полягає у захисті національних інте- ресів специфічними методами, які нерідко передбачають у суворій відповідності до законодавства тимчасове обмеження прав і свобод людини. Забезпечити баланс між правами людини і правом суспільства на безпеку – важливе завдання демократичної держави і її інституцій. Демократичний цивільний контроль над безпековим сектором в Україні розвивається на ґрунті зміцнення в державі демократичних засад, таких як свобода слова й відсутність політичної цензури, усвідомлення громадою загальновизнаних гуманітарних пріоритетів. Практика діяльності СБУ з перших днів її створення свідчить, що саме тоді, коли для широкого загалу засади громадянського суспільства стають безперечною цінністю, інформаційний сигнал, що надсилається спецслужбою, яка декларує свою готовність до контролю за її діяльністю, знаходить адекватну реакцію у суспільства. За умов специфіки діяльності спецслужб, що визначається інтересами національної безпеки й завданнями захисту державної таємниці, засоби масової інформації, громадські структури мають незаперечні підстави вільно користуватися правами і свободами, гарантованими Європейською конвенцією з прав людини (ЄКПЛ) з відповідними протоколами до неї, а також міжнародними документами, ратифікованими нашою державою. Саме міжнародні норми і стандарти демократії визначили створення підрозділів зв’язків з громадськістю і пресою у структурі СБ України – це був перший досвід формалізації не пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю контактів спецслужби із засо- бами масової інформації та громадськими структурами. Стаття 7 Закону «Про Службу безпеки України» визначає, що «Громадськість України через засоби масової інформації та в інших формах у визна- ченому законодавством порядку інформується про діяльність Служби безпеки України». Усі законодавчі акти, що регламентують діяльність СБУ, ма- ють відкритий характер. Це дає змогу громадянам співвідносити інформацію, яка оприлюднюється від імені української спецслужби, з положеннями Конституції України, правовими нормами. Зокре- ма, відкрито обговорювався, а згодом був ухвалений Закон «Про 45 оперативно-розшукову діяльність». Як уже наголошувалося, гро- мадську експертизу проходить проект нової редакції Закону «Про Службу безпеки України». Його обговорено на засіданнях Громадської ради при СБУ, презентовано акредитованим в Україні представникам іноземних партнерських спецслужб, розміщено на офіційному сайті СБУ, відвідувачам якого запропоновано висловлювати з цього приводу конструктивні зауваження, пропозиції, альтернативні думки. Інформування громадськості про діяльність органів безпеки здійснюється Центром взаємодії із ЗМІ та громадськістю централь- ного апарату СБУ, а також прес-підрозділами регіональних управлінь згідно з визначеними керівництвом держави основними напрямами діяльності СБУ (захист суверенітету й економічних інтересів дер- жави, протидія тероризму, боротьба з корупцією та організованою злочинністю тощо) та відповідно до положень законодавства з ура- хуванням оперативної обстановки й інформаційних запитів засобів масової інформації. З метою всебічного і своєчасного висвітлення позиції Служби щодо визначення місця й ролі відомства у забезпеченні національної безпеки України, здобутків спецслужби на основних напрямах її діяльності, підвищення оперативності в підготовці, погодженні та поширенні повідомлень, посилення координованості в діях із прес-підрозділами інших правоохоронних органів у структурі СБУ здійснюється єдина інформаційна політика. Її основні напрями визначає керівництво Служби, ґрунтуючись на законодавстві та стандартах і принципах відкритості та прозрості у відносинах із пресою. З метою формування у суспільстві позитивного іміджу Служ- би безпеки України, об’єктивного розуміння її завдань, реалізації конституційного права громадян на участь в управлінні державою, надання широких можливостей для вільного доступу громадян до інформації та поглиблення відкритості і прозорості в діяльності СБУ Прес-центр регулярно інформує громадськість про основні результати оперативно-службової діяльності. У засобах масової інформації та на офіційному сайті відомства висвітлюються робота Громадської ради при Службі безпеки України, співпраця з Українським інститутом національної пам’яті та благодійними фондами, громадськими неурядовими організаціями, у тому числі міжнародними. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ЗМІ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮБіла книга 2008. Служба безпеки України 46 Широким контактам Служби безпеки України із провідними вітчизняними й іноземними засобами масової інформації сприяє те, що спецслужба оприлюднює соціально значущу, правдиву, фахово коректну, юридично обґрунтовану інформацію. Через Прес-центр журналістам надаються відповіді на офіційні запити до СБУ з по- точних питань, роз’яснення та коментарі. Лише протягом 2008 року кореспонденти двох десятків видань мали змогу безпосередньо спілкуватися з першими керівником СБУ. Змістовні, різнопланові інтерв’ю були не лише вміщені в цих виданнях – їх широко цитували інші ЗМІ. Матеріали, які оприлюднює СБУ, спрямовані насамперед на профілактику правопорушень, поширення серед населення правових знань, утвердження громадської думки про неминучість покарання за скоєний злочин, формування прихильного ставлення громадян до органів держбезпеки. За результатами опитувань, здійснюваних провідними соціологічними службами, СБУ має найвищий рівень довіри громадян серед вітчизняних правоохоронних структур. Засідання Громадської ради при Службі безпеки України.47 Упродовж 2008 року висвітлювалися також результати зустрічі керівництва СБУ з послами країн – членів НАТО і презентації концепції реформування відомства. Суспільство поінформовано з ба- гатьох актуальних питань: стан фінансового й матеріально-технічного забезпечення української спецслужби; залучення громадськості до заходів з протидії корупції; результативні заходи української контррозвідки; захист національної державності та протидія сепа- ратизму. Важливий аспект діяльності Служби – захист демократичних цінностей, забезпечення механізмів додержання прав людини, а також вивчення передового досвіду в цій сфері. Свідченням ваги, яку СБ України надає цьому питанню, є її ініціатива проведення міжнародної науково-практичної конференції «Захист демократичних цінностей та дотримання прав людини в ході діяльності спеціальних служб». У першій такій конференції (2008), організованій Службою за сприяння Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України та Женевського центру демократичного контролю над збройними силами, взяли участь представники країн – членів НАТО, міжнародних організацій та провідних наукових кіл України. У конференції взяли участь професор Університету граф- ства Дурхам (Велика Британія) Ян Лі, голова програм з огляду розвідувальних структур Женевського центру демократичного контролю над збройними силами Ханс Борн, експерт Академії обо- рони Великої Британії Джеймс Шерр, співголова Робочої групи Україна – НАТО з демократичного та цивільного контролю Бріджит Остін, Посол США в Україні Вільям Тейлор, відомі українські експерти, науковці, представники неурядових організацій, члени Робочої групи Україна – НАТО з питань цивільного та демократич- ного контролю за сектором безпеки та розвідки, народні депутати, представники ЗМІ. За результатами конференції схвалено рекомендації щодо кон- кретних кроків удосконалення механізму демократичного контролю за діяльністю українських спецслужб, його гармонізації відповідно до вимог демократичного суспільства з урахуванням світового досвіду. Схвально сприйняла українська громада і проведення у стінах Служби безпеки України в листопаді 2007-го (напередодні Дня вша-Біла книга 2008. Служба безпеки України 48 нування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років та політичних репресій) жалобного молебню за невинно закатованими жертвами тоталітарного режиму. Участь у релігійній відправі взяли священики різних конфесій в Україні, представники неурядових організацій, громадські діячі, співробітники СБ України. Як акт духовного очи- У СБ України церковнослужителям передано культурні цінності й розсекречені архівні матеріали (2008).49 щення висвітлювали засоби масової інформації молебень, що уперше з 20-х років минулого століття відбувся у стінах споруди на вулиці Володимирській, 33. У лютому 2008 року Служба безпеки України передала служи- телям культу розсекречені матеріали архівних кримінальних справ на реабілітованих священиків Української автокефальної православної церкви (її, як відомо, було ліквідовано за радянської влади – у 30-х роках минулого століття). Цінні історичні документи зберігалися в Державному архіві СБУ. Одним з елементів публічності у практиці української спец- служби є запровадження її керівництвом систематичних брифінгів щодо поточних результатів діяльності СБУ. Брифінги відбуваються у форматі відкритої акредитації представників засобів масової інформації, які під час заходу можуть ставити гострі запитання й отримувати на них відповіді з перших уст – керівників Служби й оперативних підрозділів або речника СБУ. Безпосередньо за участю керівника СБУ 2008 року проведено сім брифінгів і 22 публічних заходи. Біла книга 2008. Служба безпеки України 50 Врятовані культурні цінності поповнять музейні експозиції. Керівник СБ України Валентин Наливайченко (ліворуч) і художник Іван Марчук під час передачі картин до музеїв (2008).51 Загалом протягом 2007–2008 років Прес-центр організував понад 60 брифінгів, прес-конференцій, круглих столів та інших подібних заходів. Ці зустрічі з журналістами мали характер звітування перед громадськістю щодо результатів діяльності СБ України або були тематичними, наприклад, з питань боротьби з порушенням антикорупційного законодавства, зловживаннями у сфері земельних відносин та у процесі державних закупівель і використання бюджет- них коштів тощо. Преса завжди присутня на публічних заходах за участю керівництва СБУ. Журналісти і представники неурядових міжнародних і вітчизняних організацій брали участь у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції. Було організовано й широко висвітлено, приміром, передачу в українські музеї картин та інших творів мистецтва, вилучених у контрабандистів. Традиційними є зустрічі з репортерами, що спеціалізуються на правоохоронній тематиці, напередодні професійного свята – дня Служби безпеки України. З цієї нагоди підбиваються підсумки твор- чого конкурсу на краще високопрофесійне та об’єктивне висвітлення діяльності СБУ. Приміром, 2008 року відзначено творчі колективи й журналістів за підтримку гуманітарних проектів – щодо розсекре- чення та оприлюднення архівних матеріалів і відновлення історичної пам’яті українського народу. Ряд керівників редакційних колективів нагороджено Почесною відзнакою за значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України. Лауреатів конкурсу – журналістів регіональних видань привітали і в обласних управліннях СБУ. На Луганщині диплом Служби без- пеки України вручено голові обласної філії Асоціації дослідників голодоморів України Ірині Магрицькій – упорядникові книги «Вря- тована пам’ять». Це видання про Голодомор 1932–1933 років на Луганщині вийшло друком за сприяння Служби безпеки України. З нагоди Дня незалежності України надіслано від імені керівництва Служби вітання багатьом вітчизняним журналістам, які об’єктивно й неупереджено, спираючись на архівні документи, висвітлюють «білі плями» в історії України – ті її сторінки, які три- валий час замовчувалися або були викривлені за панування ідеології тоталітарних режимів. Біла книга 2008. Служба безпеки України 52 Останніми роками журналісти, виконуючи завдання редакцій, часто відвідували центральний офіс СБУ, Штаб Антитерористичного центру при СБУ, де працює Віртуальний центр ГУАМ, виїздили на полігон Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом і за- Підрозділи «Альфи». В об’єктиві преси – тренування на суші й на морі.53 хисту учасників кримінального судочинства. Представники преси висвітлювали хід силових фаз міжнародних антитерористичних навчань. Члени громадської організації «Молодь проти корупції» мали змогу долучитися до спеціальних операцій СБУ, спрямованих Навчання на полігоні Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства (2008).Біла книга 2008. Служба безпеки України 54 на вилучення з незаконного обігу трамадолу та інших сильнодійних лікарських препаратів. Сектор безпеки в усіх країнах світу традиційно вважається специфічною сферою, в якій панує культура секретності. Статистика оприлюднення матеріалів СБУ у відкритих джерелах інформації свідчить про істотні позитивні зрушення: суворі вимоги захисту державної таємниці й конфіденційної інформації не суперечать широкому діалогу із суспільством. Протягом 2008 року Прес-центр оприлюднив: на офіційному сайті СБУ – 695, в інтернет-виданнях – 4 494, у друкованій пресі – 902, по телебаченню – 826, по радіо – 370 повідомлень. Загалом – 7 596 матеріалів. Для ЗМІ та громадськості джерелом найбільш достовірної інформації про здобутки української спецслужби та офіційну позицію СБУ з гострих поточних питань є офіційний сайт Служби, створений 2000 року. Щодня до інформаційного ресурсу відомства (www.ssu.gov.ua) звертаються тисячі користувачів мережі Інтернет з усіх континентів планети. З урахуванням цього так само щоденно оновлюються українська й англомовна версії веб-сайту, поповнюється його «фотогалерея». Для створення дієвої системи співпраці з громадськістю в за- собах масової інформації, зокрема й у мережі Інтернет, розміщено номери контактних телефонів регіональних органів і органів військової контррозвідки СБУ та їхніх підрозділів, графіки прийому громадян посадовими особами. Працюють «телефони довіри», призначені для звернень грома- дян на конфіденційній основі. Ці нововведення – розвиток механізмів партнерства СБУ з суспільством у спільному протистоянні викликам національній безпеці та забезпеченні реального громадського кон- тролю у сфері захисту державних інтересів. Завдяки впровадженню цих форм взаємодії громадяни можуть оперативно інформувати СБ України щодо корупційних дій державних службовців, а також з питань, які заслуговують на увагу контррозвідки, тобто стосуються особливо небезпечних злочинів проти держави. Одержані з елек- тронних скриньок матеріали передаються до відповідних підрозділів Служби безпеки для розгляду, перевірок та врахування в роботі. Включений до урядового порталу веб-сайт відповідає усім вимогам до офіційних сайтів відомств, державних органів. Зокрема, 55 У СБ України презентація фільму про Голодомор 1932–1933 років. Промовляє колишній політв’язень Євген Сверстюк (2008).Біла книга 2008. Служба безпеки України 5657 розділ «нормативно-правові акти» містить рубрики «нормативно- правові акти», «регуляторна діяльність», «ліцензування», «державні закупівлі», «забезпечення секретності в органах». На виконання Бюджетного кодексу України СБУ на офіційному сайті щороку оприлюднює інформацію про витрачання нею бюджетних коштів. Так само прозоро, з висвітленням на сайті, проводяться конкурси із закупівлі житла для співробітників СБУ, придбання майна тощо. З метою підвищення рівня правової освіти населення на сайті СБ України в рубриці «протидія проявам корупції» систематично вміщуються відповідного змісту матеріали. Йдеться про факти при- тягнення до відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, державних службовців, та інших громадян, визнаних у су- довому порядку винними у вчиненні корупційних правопорушень. Відповідно до вимог підзвітності спецслужби суспільству вдосконалюється зміст офіційного сайту. Його інформаційне на- повнення переорієнтовано на тематичне висвітлення актуальних завдань відомства. Це, зокрема, реформування Служби на засадах прозорості й відкритості, міжнародне співробітництво, європейська та євроатлантична інтеграція, відновлення історичної пам’яті. На- лежна увага приділяється пріоритетові демократичних цінностей і прав людини, питанням дотримання чинного законодавства, співпраці з громадськістю, особливо в боротьбі з корупційними злочинами, міжнародним наркобізнесом. Для реалізації конституційного права на участь громадян в управлінні державними справами, надання їм ширших можливостей для вільного користування інформацією, забезпечення принципів відкритості та прозорості в діяльності правоохоронних органів Пре- зидент України В. Ющенко підтримав пропозицію Служби безпеки України і своїм розпорядженням створив Громадську раду при СБУ. Цей дорадчий орган сприяє здійсненню цивільного контролю у сфері безпеки держави, інформуванню громадськості про діяльність СБУ, проведенню консультацій та широкому обговоренню проектів найважливіших рішень, зміцненню довіри населення до Служби. До складу Громадської ради входять авторитетні політичні, громадські діячі, науковці, журналісти, незалежні експерти. Робота Громадської ради сприяє «зміцненню добрих стосунків між різними складовими сектору безпеки: державними інституціями Біла книга 2008. Служба безпеки України 58 та представниками громадянського суспільства» (Рекомендація 1713 (2005) ПАРЄ «Демократичний аналіз сектору безпеки в країнах- членах»). На одному із засідань Громадської ради розглянуто проекти Концепції реформування СБ України й Комплексної цільової програми реформування СБ України, згодом схвалені РНБО і затверджені указами Президента України. На початку вересня 2008 року члени цього дорадчого органу взяли участь в опрацюванні проекту нового Закону України «Про Службу безпеки України» і висловили пропозиції та зауваження до нього. Йшлося, зокрема, про потребу врахування в процесі реформування СБУ перехідного стану українського суспільства та соціально-економічної сфери, а також проблем геополітичного рівня, що створюють істотні загрози національній безпеці, яких немає в більшості країн сталої демократії. Учасники обговорення наголошували на суспільній важливості законодавчого визначення функцій і повноважень спецслужби у сфері захисту інформаційної безпеки держави. Круглий стіл з представниками української інтелігенції (2008).59 Членів Громадської ради було також запрошено до активної участі в діяльності, створеної за Указом Президента України в рамках реалізації антикорупційних ініціатив керівництва держави Міжвідомчої робочої групи з питань протидії проявам корупції. З огляду на суспільну важливість теми і з метою узгодження дальших спільних дій, спрямованих на підвищення ефективності антикорупційної діяльності державних і неурядових інституцій, Служба безпеки України закликала долучитися до спільних заходів відповідні громадські організації. У липні 2008 року відбувся круглий стіл неурядових організацій, у роботі якого взяли участь представники громадсько- го об’єднання «Антикорупційний комітет», проекту Ради Європи «Підтримка належного урядування: проект проти корупції в Україні – UPAC», Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства права», громадянської мережі «Опора», Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD), проекту «Розви- ток спеціалізованих служб з боротьби проти корупції в Україні». На думку учасників форуму, забезпечення послідовного втілення в життя положень національної антикорупційної стратегії за плідної участі міжнародних місій і неурядових структур, за підтримки громадськості й міжнародної спільноти в реалізації державних антикорупційних ініціатив є запорукою подолання корупції та наближення України до рівня розвинених європейських держав. СБУ звернулася до громадських організацій, діяльність яких пов’язана з протидією корупції, з проханням повідомляти про відомі їм протиправні дії державних службовців і установ, надавати Міжвідомчій робочій групі конструктивні пропозиції у цій сфері, здійснювати в регіонах моніторинг щодо ефективності антикорупційних заходів. Ініційовано створення громадських організацій спротиву корупції при Центральному управлінні та регіональних органах Служби безпеки України. Підґрунтя їхньої діяльності – партнерство з громадськими об’єднаннями в таких питаннях: – одержання первинної інформації про факти хабарництва й корупції серед осіб, уповноважених на виконання функцій держа- ви; – публічний контроль за притягненням корупціонерів до передбаченої чинним законодавством відповідальності; Біла книга 2008. Служба безпеки України 60 – звітування перед громадськістю щодо здійснених перевірок за повідомленнями громадян про корупцію. Одним з механізмів взаємодії з неурядовими організаціями у сфері протидії корупції є спільне дослідження «вузьких» місць в організаційній і управлінській діяльності державних органів, надання рекомендацій щодо усунення передумов до корупції та запобігання злочинним проявам. Дієвими заходами з попередження корупційних проявів може стати проведення спільних з неурядовими структурами перевірок відомостей, що надаються кандидатами на посади упо- вноважених на виконання функцій держави. З ініціативи Служби безпеки України кваліфіковані представ- ники неурядових організацій здійснюють експертизу нормотворчих пропозицій СБУ, спрямованих на усунення причин і умов існування корупції, на предмет їх відповідності європейським стандартам, наявності в них прихованих корупційних ризиків. Отже, належно організована взаємодія зі ЗМІ, тісні зв’язки з громадськістю, інститутами громадянського суспільства є не лише окресленою законодавством і загальноєвропейськими принципами вимогою до будь-якої спецслужби демократичної держави, а во- дночас – необхідною складовою частиною її діяльності, запорукою ефективного виконання цією структурою покладених на неї завдань, успішного її реформування.61 РОЗДІЛ IV ВІДРОДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТОбновлен 15 фев 2015. Создан 13 фев 2015