Щодо доступу до публічної інформації

 
 

Щодо доступу до публічної інформації
 

Набув чинності доступ до публічної інформації 
 
  

Азаров наказав міністерствам та ОДА зайнятись Законом "Про доступ до публічної інформації"

 

До 9 червня 2011 р. центральні органи виконавчої влади та регіональні органи виконавчої влади мають привести свої нормативно-правові акти у відповідність до Закону "Про доступ до публічної інформації". Саме так вирішив Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 2 березня, затвердивши план організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації".

У свою чергу Державному комітету телебачення і радіомовлення доручено до 9 травня 2011 року розробити проекти законодавчих актів, що мають забезпечити більшу прозорість та відкритість роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.
 
"Для реалізації Закону "Про доступ до публічної інформації" в кожному органі державної влади та місцевого самоврядування має бути ухвалена ціла низка інструкцій та порядків щодо роботи з публічною інформацією", - підкреслив експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба.
 
На думку експерта, аби Закон "Про доступ до публічної інформації" запрацював, Держкомтелерадіо має підготувати наступні нормативно-правові акти:

                               законопроект, що посилює відповідальність посадових осіб на порушення права на доступ до інформації;

                               Інструкцію з роботи з запитами про доступ до публічної інформації;

                               нову Інструкцію про порядок обліку, зберігання та використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

                               зміни до примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, місцевих органах виконавчої влади;

                               зміни до порядку оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади;

                               проект Інструкції з ведення реєстру публічної інформації в органі виконавчої влади;

                               граничні норми витрат на копіювання або друк інформації на інформаційний запит громадян.


Нагадаємо, що Закон "Про доступ до публічної інформації" № 2763 був ухвалений Верховною Радою 13 січня 2011 року. Керівник програм УНЦПД Максим Лациба брав участь у робочій групі по доопрацюванню документу. 

 

 

9 травня набуває чинності закон "Про доступ до публічної інформації".

Закон передбачає 5-денний термін відповіді на інформаційний запит або ж 48-годинний - у випадку надзвичайної ситуації.

Для забезпечення виконання закону необхідне створення підрозділів або відповідальних у різних установах державної влади.

Відповідно до закону, доступ до інформації про діяльність і рішення суб'єктів владних повноважень повинен здійснюватися таким чином: оприлюднення інформації у засобах масової інформації та в офіційних друкованих виданнях, надання інформації із запитів; розміщення інформації на офіційному веб-сайті, надання інформації через інформаційні служби суб'єктів владних повноважень.

Документ установлює, що "обов’язковому оприлюдненню суб'єктами владних повноважень підлягають: інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень".

Закон передбачає контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації, який повинен здійснюватися спеціальними органами, що визначають Верховна Рада й президент України.

Документ забороняє створення органів державної влади, установ, введення посад, на які покладаються повноваження зі здійснення контролю за змістом інформації, розповсюджуваної засобами масової інформації.

Також передбачено, що умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/чи переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснювані посадовою особою чи групою осіб за попередньої змови, спричиняють відповідальність, передбачену законами України.

Закон також визначає принципи діяльності ЗМІ й порядок акредитації журналістів.

Як відомо, 13 січня 2011 hjre Верховна Рада ухвалила в цілому закони про доступ до публічної інформації та про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

За основу законопроект про доступ до публічної інформації був ухвалений 30 листопада 2010 року. Президент Віктор Янукович підписав закон 3 лютого.

Українська правда

__________________________________________________________

 

9 травня – подвійний «день перемоги» для журналістського цеху. Цього дня рівно через три місяці після підписання президентом набуває чинності закони «Про доступ до публічної інформації» і «Про внесення змін до закону "Про інформацію"», які суттєво спрощують доступ громадян до інформації органів влади та місцевого самоврядування, уніфікують порядок акредитації журналістів, прискорюють строки отримання відповідей на запити, знімають обов'язок погоджувати інтерв'ю з посадовцями тощо.

 

Відтепер органи влади обов’язково повинні оприлюднювати публічну інформацію в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах чи в інший спосіб не пізніше п’яти робочих днів із дня затвердження документа. Розширюється коло організацій, які зобов’язані оприлюднювати інформацію та до яких можна звертатися із запитами. Це не лише органи влади, а й органи місцевого самоврядування, установи, які отримують бюджетні кошти (вони зобов’язані відповідати на запити в межах цих коштів).

 

Закон спрощує і стандартизує порядок оформлення інформаційних запитів. Громадянин має право звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, чи стосується вона його особисто, без пояснення причини. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). А відповідь на них чиновники мають давати не протягом 30 календарних днів, як раніше, а протягом п’яти робочих. А якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості продуктів, імовірних і реальних надзвичайних подій, що загрожують безпеці громадян, на відповідь є 48 годин.

 

На жаль, більшість органів влади не готові до введення законів у дію. Адміністрація президента стала першою, хто створив структурний підрозділ – Головне управління забезпечення доступу до публічної інформації. Спеціальний підрозділ створено також у Генпрокуратурі. А в структурі виконавчої влади головним відповідальним органом з підготовки підзаконних актів для введення в дію закону Кабмін визначив Державний комітет телебачення і радіомовлення. Загалом, як повідомив керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба, закон запрацює в повному обсязі лише тоді, коли уряд ухвалить низку підзаконних актів, а парламент внесе зміни до понад 50 законів і чотирьох кодексів.

 

_________________________________________________________________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2011 р. № 583

Київ

Питання виконання Закону України
“Про доступ до публічної інформації” в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах
виконавчої влади

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Указу Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що Секретаріат Кабінету Міністрів України:

1) є розпорядником інформації, якою володіє Кабінет Міністрів України, зокрема інформації:

яка отримана або створена в процесі здійснення Кабінетом Міністрів України своїх повноважень та яка перебуває у володінні Секретаріату Кабінету Міністрів України;

яка отримана або створена Секретаріатом Кабінету Міністрів України під час забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та яка перебуває у володінні Секретаріату Кабінету Міністрів України;

2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити Управління забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять Кабінетові Міністрів України, Секретаріатові Кабінету Міністрів України.

3. Затвердити такі, що додаються:

примірну форму запиту на інформацію;

примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям на підставі примірної форми запиту на інформацію та примірного порядку складення та подання запитів на інформацію затвердити власні акти.

                  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

Інд. 17

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. № 583

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації

_____________________________________________________

(найменування розпорядника інформації)

Запитувач

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

___________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних

___________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_____________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

___________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу

_____________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

_____________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

____________________________________________

телефаксом

_____________________________________________

за телефоном

_____________________________________________

 

_________    _____________

    (дата)                    (підпис)

 

___________

Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні

________________________________________________________________________________,

                                      (найменування розпорядника інформації)

розміщена на веб-сайті ________________________________________________.

                                       (адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу __________________________________________________ ;

                                     (поштова адреса розпорядника інформації)

на електронну адресу _______________________________________________ ;

                                    (електронна адреса розпорядника інформації)

телефаксом _______________________________________________________ ;

                                          (номер телефаксу розпорядника інформації)

за телефоном ______________________________________________________ .

                                      (номер телефону розпорядника інформації)

3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

___________________

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. № 583

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

___________________

 Создан 08 июн 2011